17 kontenerów na odpady wielkogabarytowe już od 6 grudnia!

To chyba najszybciej załatwiona sprawa z miejskimi urzędnikami (i to pozytywnie) w tej kadencji rady. W poniedziałek, wsłuchując się w prośby mieszkańców, wnioskowaliśmy do Ekosystemu o zorganizowanie akcji „Czyste Osiedle” i wystawienie na naszym terenie 17 kontenerów na odpady wielkogabarytowe w wytypowanych przez nas lokalizacjach, uwzględniających zarówno możliwości techniczne, jak i dotychczasową praktykę oraz przyzwyczajenia […]