Bezpieczne ferie – kontrole autobusów

Jako, że dzisiaj pierwszy dzień ferii naszego wojewódźtwa – policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP rozpoczęli działania związane z realizacją programu „Bezpieczne Ferie”. Od dzisiaj do końca ferii będą prowadzili wzmożone kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowska.