Pijafka

Pijafka podsumowuje październik

Z początkiem roku akademickiego nadeszły kolejne okazje, aby dać coś z siebie innym. Klub Honorowych Dawców Krwi Pijafka zorganizował trzy akcje krwiodawstwa, na których zainteresowani mogli podzielić się najcenniejszym darem serca- własną krwią.