Nasi dzielnicowi biorą udział w konkursie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią konkursu na najlepszego dzielnicowego. Jeżeli jesteście zadowoleni z poczynań swoich dzielnicowych zapraszamy do głosowania.

Imię i nazwisko: mł. asp. Paweł Poznalski
Telefon służbowy: 071-340-38-83, kom. 695 103 179
Jednostka: KP WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE – Rewir
Adres: 51-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 11
Rejon patrolowania dzielnicowego:
  Rejon otoczony ulicami:pl. Grunwaldzki,Wyb.Wyspiańskiego, Skłodowskiej,Wróblewskiego, Olszewskiego, Orłowskiego, Spółdzielcza , Dembowskiego do Pastelowej ,Chełmońskiego, POD \”Biskupin\”, POD \”Politechnika\”.
Imię i nazwisko: mł. asp. Andrzej Walawender
Telefon służbowy: 071-340 38 83 , kom. 601-810-065
Jednostka: KP WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE – Rewir
Adres: 51-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 11
Rejon patrolowania dzielnicowego:
ulice: Spółdzielcza,Orłowskiego,Braci Gierymskich,Canaletta,cmentarz ul.Smętna, odcinek Dębowskiego od ul.Mielczarskiego do ul. Spółdzielczej, Wyspa Opatowicka.

Imię i nazwisko: mł. asp. Sebastian Wojdyło
Telefon służbowy: 071-340-38-83, kom. 695-103-179
Jednostka: KP WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE – Rewir
Adres: 51-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 11
Rejon patrolowania dzielnicowego:
  Teren otoczony ulicami: Paderewskiego , 9 Maja, Dembowskiego,Pastelowa,Olszewskiego,Wróblewskiego do mostu Zwierzynieckiego i wzdłuż kanałów rzeki Odry do ul. Paderewskiego . POD \” Czarna Woda\” , Hala Ludowa, Park Szczytnicki.
 
Imię i nazwisko: st.post. Karol Brożyna
Telefon służbowy: 071 340 46 51
Jednostka: KP WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE
Adres: ul. Grunwaldzka 6.
Rejon patrolowania dzielnicowego:
  Rejon otoczony ulicami: Paderewskiego,Mickiewicza,9-go Maja, Dembowskiego,Żmichowskiej,Smętna,Mickiewicza,Stadion Olimpijski, POD :Stokrotka\”.

Regulamin II edycji plebiscytu na najpopularniejszego dzielnicowego
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w roku 2010

§ 1. Założenia ogólne

1. Organizacja plebiscytu ma na celu przedstawienie społeczności miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego sylwetek policjantów, pracujących w rewirach dzielnicowych komisariatów Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ma on przybliżyć mieszkańcom osoby dzielnicowych, co w efekcie przyczyni się do budowy zaufania i ułatwienia wzajemnych kontaktów. W ramach przedsięwzięcia wskazywane będą rejony działania dzielnicowych, miejsca spotkań oraz sposoby i obszary nawiązywania kontaktów z policjantami. Plebiscyt ma przyczynić się do wypracowywania lepszego obiegu informacji w relacji Społeczeństwo – Policja oraz podniesienia poziomu społecznej oceny działalności Policji.

2. Nadrzędnym celem Kierownictwa KMP jest dążenie do wyzwolenia szerokich inicjatyw dzielnicowych w kierunku zaktywizowania i polepszenia jakości kontaktów dzielnicowych ze społeczeństwem.

§ 2. Organizacja plebiscytu

1. W plebiscycie biorą udział wszyscy dzielnicowi mianowani na stanowiska służbowe w rewirach dzielnicowych komisariatów Policji KMP we Wrocławiu.

2. Harmonogram plebiscytu obejmuje:
• Czynności przygotowawcze do organizacji w okresie od 01 marca do 30 kwietnia 2010r.

a) przeprowadzenie uzgodnień z Urzędem Miasta Wrocławia i Starostwem Powiatowym dotyczących możliwości i zasad sfinansowania przedsięwzięcia, tj. zgromadzenia środków finansowych na zakupienie nagród dla zwycięzców plebiscytu oraz urn do głosowania,

b) sporządzenia materiałów multimedialnych prezentujących poszczególnych dzielnicowych a także wzoru karty do głosowania i zamieszczenie ich na stronach internetowych KMP we Wrocławiu, Rad Osiedli wrocławskich oraz urzędów gmin powiatu wrocławskiego,

• W okresie od 01 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., w odbędzie się: głosowanie mieszkańców na najlepszego dzielnicowego,
• w okresie od 01 lipca 2010 r. do 07 lipca 2010 r. głosy oddane do urn umiejscowionych w poszczególnych siedzibach samorządów zostaną komisyjnie przeliczone,
• w okresie od 08 lipca do 16 lipca 2010 r. nastąpi komisyjne przeliczenie wszystkich głosów oddanych na dzielnicowych i wyłonienie policjantów, na których oddano największą liczbę głosów – zwycięzców „Plebiscytu”
• uroczystość ogłoszenia wyników „Plebiscytu” połączona z wręczeniem nagród dla zwycięzców odbędzie się w dniu 24 lipca 2010r podczas uroczystych obchodów z okazji „Święta Policji”

§ 3. Podmioty współuczestniczące w przedsięwzięciu

Właściwa realizacja celów plebiscytu a zwłaszcza możliwości organizacyjne i finansowe podmiotów pozapolicyjnych wymagają zaangażowania instytucji współuczestniczących, a mianowicie:

1. Redakcje prasy lokalnej – w zakresie publikacji informacji o plebiscycie i o dzielnicowych.

2. Przedstawicieli Rad Osiedli Miasta Wrocławia – w zakresie – jak w pkt 1 oraz poprzez umieszczenie w siedzibach Rad urn do głosowania.

3. Urzędu Miasta Wrocławia – w zakresie współudziału w sfinansowaniu nagród dla zwycięzców plebiscytu.

4. Urzędów Gmin powiatu wrocławskiego – w zakresie – jak w pkt 1.

5. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – w zakresie – jak w pkt 1.

§ 4. Sposób realizacji przedsięwzięcia.

1. W miesiącach marcu i kwietniu br. policjanci Wydziału Prewencji KMP we Wrocławiu przygotują krótkie prezentacje wizerunku każdego dzielnicowego wraz z opisem obsługiwanych przez nich terenów, które przekażą przedstawicielom samorządów lokalnych (Radom Osiedli i Urzędom Gmin). Informacje o uruchomieniu plebiscytu wraz z prezentacjami dzielnicowych i wzorem karty do głosowania zostaną opublikowane również na stronie internetowej KMP we Wrocławiu. Ponadto przygotowany materiał zostanie przekazany lokalnym mediom (m. in. redakcjom gazetek osiedlowych) Promocja sylwetek dzielnicowych w mediach będzie trwała w okresie trwania plebiscytu.

2. Od dnia 01 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r w lokalnych mediach będzie publikowany wzór karty do głosowania pn. „Twój dzielnicowy”. Karta ta będzie dostępna również:

1) przy urnach do oddawania głosów,

2) na stronie internetowej KMP we Wrocławiu.

3. Oddawanie głosów na kartach do głosowania będzie możliwe w specjalnie oznakowanych i zaplombowanych urnach, które będą wystawione w siedzibach Rad Osiedli Wrocławia, Urzędach Gmin powiatu wrocławskiego oraz za zgodą właścicieli w aptekach, sklepach oraz innych placówkach handlowo – usługowych.

4. Głos będzie można oddać również za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej KMP we Wrocławiu. Formularz karty do głosowania przesyłany będzie na adres internetowy Wydziału Prewencji KMP we Wrocławiu: sekcja.prewencji@wroclaw.policja.gov.pl

5. Głosowanie będzie trwało w okresie od dnia 01 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

6. Dopuszcza się wszelkie indywidualne formy aktywności dzielnicowych podejmowane w kierunku promocji własnej osoby, swojej pracy i plebiscytu.

7. W okresie od 01 lipca 2010 r. do 07 lipca 2010 r. przedstawiciele Komisariatów KMP we Wrocławiu udadzą się do miejsc wystawienia urn do głosowania (siedzib samorządów lokalnych, tj. Rad Osiedli i Urzędów Gmin), gdzie wspólnie z przedstawicielem samorządu przeliczą komisyjnie głosy zgromadzone w urnach. Z czynności tej sporządzą protokół podpisany przez policjanta i przedstawiciela samorządu.

8. Karty przesłane droga mailową zostaną przeliczone w siedzibie adresata poczty elektronicznej – Wydziale Prewencji KMP we Wrocławiu, który sporządzi protokół z tej czynności.

9. Liczeniu będą podlegały wyłącznie karty prawidłowo wypełnione oraz zwierające adres i telefon osoby głosującej. Spośród wszystkich, którzy oddali głos na wybranego dzielnicowego zostanie wylosowana osoba, która zostanie wyróżniona atrakcyjną nagrodą. Osoba wylosowana zostanie powiadomiona telefonicznie lub pisemnie na telefon/adres podany w karcie do głosowania.

10. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu powoła komisję do przeliczenia wszystkich głosów oddanych na dzielnicowych, która w terminie do 16 lipca 2010 r. wyłoni dzielnicowych, na których oddano największą liczbę głosów – zwycięzców Plebiscytu.

11. W dniu 24 lipca 2010 r. podczas uroczystych obchodów „Święta Policji” z udziałem Kierownictwa KMP we Wrocławiu zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu, połączone z wręczeniem nagród dla zwycięzców.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji plebiscytu z uwzględnieniem ilości głosów oddanych na poszczególnych dzielnicowych, które zostanie sporządzone w terminie do 01 sierpnia 2010 r. będzie dostępne na stronie internetowej KMP we Wrocławiu.

2. Na prośbę podmiotów współuczestniczących sprawozdanie zostanie im przekazane w formie pisemnej.

{jcomments on}

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x