Spotkanie 8 scen

W dniu 16.03.2011 odbyło się kolejne spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego 8 SCEN Osiedli: Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Zacisze, Zalesie, Szczytniki i Plac Grunwaldzki.

 

Miejsce: Gimnazjum Nr 19, ul. Dembowskiego 39.
Gospodarz: Pani Agata Roman, Dyrektor Gimnazjum Nr 19.
Osoby prowadzące: Dorota Fijołek (MOPS), Anna Rumińska (eMSA)


Przebieg spotkania:

1. Podsumowanie działań między spotkaniami:

a) Anna Rumińska (eMSA) oraz Dorota Fijołek (MOPS) poinformowały o trwających pracach nad formułowaniem programu „Majówki 8 SCEN”,

b) zaprezentowano logo Partnerstwa, które zostało wybrane przez członków Partnerstwa w drodze mailowego głosowania zakończonego 14 marca 2011r. (w sumie: 16 głosów, z czego 13 za logo nr 1 (wybrane), 1 głos na logo nr 2, 1 głos na logo nr 3 i 1 głos na logo nr 6). Autorką logo jest Anna Nowel, wolontariuszka współpracująca z eMSA. Logo podlega ochronie z tytułu praw autorskich, Anna Nowel udostępnia je do stosowania przez Partnerstwo 8 SCEN.

c) zaprezentowano wzór papieru firmowego z logo 8 SCEN (plik doc stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania)

2. Przedstawiono gości i potencjalnych Partnerów.

a. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor Tomasz Nowak
b. Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wykładowca Marta Weber-Siwirska
c. Agencja Publicon, CEO Szymon Sikorski, PR Executive Kinga Pawlak
d. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Wicedyrektor ds. Merytorycznych Jolanta Słowik
e. Gimnazjum Nr 13, Wicedyrektor Maria Tkaczyk-Dynel
f. Przedszkole Nr 2, Dyrektor Danuta Baczul
g. Przedszkole Nr 6, Dyrektor Renata Karabanowicz
h. Przedszkole Nr 13, Dyrektor Magdalena Dudzińska
i. Przedszkole Nr 18, Dyrektor Jolanta Stasiuk
j. Przedszkole Nr 54, Dyrektor Małgorzata Kaznowska
k. Przedszkole Nr 121, Dyrektor Anna Zioło
l. Okręgowy Inspektorat Pracy PIP, Specjalista Robert Specjał
m. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Kierownik Działu Programowego Anna Poznańska.

3. Zweryfikowano potrzeby i zasoby partnerów. Zapytano nowych Partnerów o ich diagnozę problemów lub potrzeb. Izabela Łaba (ODT „Światowid”) zgłosiła problem bezpieczeństwa na boisku szkolnym, jak również problem z parkującymi samochodami. Zgromadzeni wyrazili niepokój o wystarczającą liczbę miejsc postojowych w trakcie planowanego wydarzenia majowego. Grzegorz Szczepański (KP W-w Śródmieście) zaoferował swój kontakt z firmą Impel w sprawie ewentualnego użyczenia przez nią przestrzeni parkingu naziemnego zlokalizowanego obok gmachu Hali Stulecia. Dorota Fijołek (MOPS) i Anna Rumińska (eMSA) przypomniały o potrzebie wypełnienia i przesłania do MOPS tabeli zasobów, które Partnerzy „aportem” wnoszą do Partnerstwa. Jest to ważne zobowiązanie, precyzujące wkład każdego Partnera we współpracę zbiorową. Dorota Fijołek (MOPS) zobowiązała się do przesłania nowym członkom partnerstwa wzoru tabeli zasobów celem uzupełnienia i odesłania (dorota.fijolek@mops.wroclaw.pl).

4. Poruszono również kwestię ankiety stworzonej przez MOPS celem poznania problemu mieszkańców naszych Osiedli. Dorota Fijołek (MOPS) zobowiązała się do rozesłania ankiety do Partnerów. Poproszono Partnerów o pozyskanie wypełnionych ankiet od mieszkańców i podmiotów na ich terenie lub w ich środowisku.

5. W trakcie spotkania nastąpiło podpisanie Porozumienia „Partnerstwa 8 SCEN”.  Porozumienie podpisało 27 podmiotów. Kopie podpisanego Porozumienia zostaną przekazane Partnerom na najbliższym spotkaniu 7 kwietnia 2011r.

6. Pierwszym dużym wydarzeniem lokalnym naszego Partnerstwa 8 SCEN będzie „Majówka 8 SCEN”, która odbędzie się 14 maja 2011r. na terenie Hali Stulecia. Anna Rumińska (eMSA) przedstawiła plan terenu Hali Ludowej udostępniony Partnerstwu przez Spółkę Hala Ludowa oraz przedstawiła wstępne rozplanowanie punktów programu Majówki. Przedstawiono też skład grupy roboczej, która zajmie się koordynacją Majówki, z podkreśleniem, że po ogólnych ustaleniach tej grupy ze Spółką Hala Ludowa, poszczególni Partnerzy – organizatorzy punktów programu, sami będą dopracowywać szczegóły swoich wydarzeń. Zapytano, kto chce włączyć się w prace organizacyjne w związku z Majówką. Do składu grupy roboczej zgromadzeni nie mieli zastrzeżeń, więc przyjęto ją w składzie: Dorota Fijołek (MOPS), Anna Rumińska (eMSA), Małgorzata Pawelec (RO Plac Grunwaldzki), Andrzej Staniszewski i Agnieszka Wardawa (Hala Stulecia), Grzegorz Borowski (Straż Miejska), Grzegorz Szczepański (Policja, KP W-w Śródmieście), Katarzyna Janik (PLR Partyzantów), Kinga Pawlak i Szymon Sikorski (Publicon).

7. Katarzyna Janik (PLR Partyzantów) poruszyła kwestię ulotek i identyfikatorów. Ustalono, że ulotki, identyfikatory i wszelkie inne materiały poligraficzne zostaną zaprojektowane przez grupę roboczą, a w przypadku braku dofinansowania imprezy, będą drukowane w równym podziale przez wszystkich Partnerów, aby nie obciążać kosztami jednego lub dwóch.

8. Zgłoszenia zasobów kontaktowych z mediami przesunięto na działania grupy roboczej do koordynacji przez Szymona Sikorskiego i Kingę Pawlak (Publicon).

9. Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 kwietnia 2011r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Ogrodu Zoologicznego (boczne wejście przez portiernię).

10. Spotkanie na tym zakończono i zapowiedziano rozesłanie niniejszego Sprawozdania.

W spotkaniu uczesniczyli przedstawiciele:

Rady Osiedla Plac Grunwaldzki; Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice; Straży Miejskiej Wrocławia; Zespołu Szkół Nr 9; Gimnazjum Nr 19; Praktyki Lekarza Rodzinnego ul. Partyzantów; MOPS – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr IX; eMSA Inicjatywa Edukacyjna; Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”; Portalu Wielka Wyspa; Rady Osiedla Zalesie-Zacisze-Szczytniki; Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.; Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu; ZOO Wrocław; Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego; Agencji Publicon; Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu; Gimnazjum Nr 13; Przedszkola Nr 2; Przedszkola Nr 6; Przedszkola Nr 13; Przedszkola Nr 18; Przedszkola Nr 54; Przedszkola Nr 121; Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy, Ośrodek Szkolenia PIP); Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x