Partnerstwo lokalne dla Wielkiej Wyspy i Pl. Grunwaldzkiego

Drodzy mieszkańcy!

Informujemy, że instytucje i organizacje z rejonu Wielkiej Wyspy i Pl. Grunwaldzkiego zawiązały nieformalne Partnerstwo Lokalne na rzecz mieszkańców środowiska lokalnego oraz na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy aktywnych podmiotów w środowisku.

WYPEŁNIJ anonimową ANKIETĘ

W skład Partnerstwa wchodzą:

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariat Policji Wrocław Śródmieście, Straż Miejska, Praktyka Lekarza Rodzinnego – Katarzyna Janik, Zespół Szkół Nr 9, Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – L. Napora, W. Zabówka, Gimnazjum Nr 19, Inicjatywa Edukacyjna eMSA, Ośrodek Działań Twórczych Światowid, Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, Rada Osiedla Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Fundacja Sancta Familia, Skauci Europy, Portal Społecznościowy  www.wielkawyspa.com.pl

Chcemy działać metodą kuli śniegowej dlatego można do nas w każdej chwili dołączyć i współpracować.

Odbyliśmy już kilka spotkań, które nazywamy Debatami Środowiskowymi.

Naszym celem jest:

 

  • wspólne działania na rzecz rozwoju dzielnicy przy współudziale jej mieszkańców
  • budowanie poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości
  • współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego
  • ułatwienie mieszkańcom dostępu  do informacji o instytucjach znajdujących się na terenie Wielkiej Wyspy i Placu Grunwaldzkiego
  • rozwój współpracy aktywnych podmiotów środowiska lokalnego i realizowanie wspólnych przedsięwzięć

 

Wspiera nas: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Aktualnie próbujemy poznać problemy tego terenu i jego mieszkańców. Z myślą o tym powstała nasza ankieta, którą przeprowadzamy z mieszkańcami w różnych miejscach w rejonie.

Zapraszamy Państwa – mieszkańców Wielkiej Wyspy i Pl. Grunwaldzkiego do wypełnienia ankiety na stronie Wielkiej Wyspy .

 

Oto bliższe informacje o działalności poszczególnych Partnerów:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ZESPÓŁ TERENOWEJ PRACY SOCJALNEJ NR 9

ul. Nowowiejska 102   50-339 Wrocław

tel. 71 78 23 562; ztps9@mops.wroclaw.pl

www.mops.wroclaw.pl

godziny pracy – dni powszednie: 7.30-15.30

dyżury pracowników socjalnych:

pon., wt., czw. Pt: 8.00-10.00;  śr.: 13.00-15.00

pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych(praca socjalna, pomoc materialna i usługowa)

wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, specjalistyczne

informacja o dostępnych formach pomocy na

terenie miasta Wrocławia.

realizacja projektów z pozyskiwanych środków unijnych

 

KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Grunwaldzka 6   50-355 Wrocław,

czynny codziennie przez całą dobę.

 

Telefony do oficera dyżurnego:

71 340 43 58, 71 340 32 90, 71 322 22 17

W nagłych sytuacjach kontakt pod numerem

alarmowym 997, 112

Telefon do Kierownika Rewiru Dzielnicowych:

71 340 45 88

porady dla mieszkańców

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

przeciwdziałanie łamaniu prawa,

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

STRAŻ MIEJSKA – ODDZIAŁ II

ul . Pautscha 4 51-661 Wrocław; www.strazmiejska.wroclaw.pl

Przyjmowanie interwencji: tel. 71 347 16 45; fax:71 347 16 45; godziny pracy – dni powszednie: 6:00 – 21:00

Sekretariat: tel 71 347 16 46, fax71 347 16 46  godziny pracy – dni powszednie: 7:30 – 15:30

Straż zajmuje się sprawami porządku publicznego oraz bezpieczeństwem na drodze

 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO KATARZYNA JANIK

ul. Partyzantów 72 Wrocław; tel. 71 372 80 29

godziny pracy – dni powszednie: 8.00 -18.00

Opieka zdrowotna lekarska, pielęgniarska i

położnicza; profilaktyka oraz leczenie dzieci i dorosłych; szczepienia, bilanse zdrowia, gabinet zabiegowy, EKG.

 

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ –

L. NAPORA, W. ZABÓWKA; ul. M. Sępa-Szarzyńskiego 30/3-4 Wrocław,  tel. 71-327-75-00

godziny pracy –  w dni powszednie: 8.00-18.00

Objęcie opieką zdrowotna podstawową (POZ)

oraz specjalistyczną

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza

Kusocińskiego, Ogólnokształcąca Szkoła

Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina,

Szkoła Muzyczna I st. Nr 2

ul. Krajewskiego 1 51-690 Wrocław

tel. 71 348-13-57; sp45wr@poczta.onet.pl

godziny pracy –  dni powszednie: 8.00-15.00

 

Nauczanie w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, organizowanie imprez okolicznościowych dla środowiska: festynów, koncertów, przedstawień z udziałem uczniów

oraz wystaw tematycznych.

 

GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA

ul. Dembowskiego 39, 51-670 Wrocław; tel. 71/3480104

gim19.wroclaw@gmail.com, www.gim19.wroc.pl

Szkoła zrzeszona w Ogólnopolskim Klubie Szkół Herbertowskich

bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

wymiana międzynarodowa

projekty przedmiotowe

warsztaty językowe

fakultety sportowe

e-szkoła

promocja zdrowia

INICJATYWA EDUKACYJNA eMSA

Aleja Paderewskiego 31/2, 51-612 Wrocław,

tel. 660-968-363, 71-348-23-40;

działalność objazdowa – w dni powszednie: 10.00-16.00

edukacja antropologiczna i przestrzenna

zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów;

warsztaty animacyjne, badawcze i projektowe

badania terenowe i ankietowanie

projektowanie zagospodarowania podwórek

osiedlowych w oparciu o udział mieszkańców.

 

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ŚWIATOWID

ul. Sempołowskiej 54A 51-661 Wrocław

tel. 071/ 348 30 10; 071/ 348 30 19; fax 071/ 348

16 98; odt@swiatowid.net.pl;  www.swiatowid.net.pl

czynny w dni powszednie: 9:00-20:00

zajęcia artystyczne dla dzieci młodzieży i

dorosłych.

działalność artystyczna i promocja sztuki: koncerty, spektakle, wernisaże, warsztaty, festiwale, konkursy

organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych, wynajem sal

 

RADA OSIEDLA PLAC GRUNWALDZKI

ul. Sępa-Szarzyńskiego 51; 50-351 Wrocław

tel. (071) 321-12-85

e-mail: roplacgrunwaldzki@wp.pl

stałe dyżury: pn i śr: 11.00-14.00  i 17.00-18.30

współpraca m.in. z wydziałami Urzędu Miejskiego; Stowarzyszeniami: Larum, eMSA, ArtTransparent;  świetlicą Środowiskową „Ziemba”, MBP filią nr 29

interwencje do zarządców terenu w sprawach zagospodarowania, ładu i bezpieczeństwa na posesjach

działalność kulturalno-sportowa (organizacja imprez)

porady prawne, pomoc w pisaniu pism do urzędów, dostęp do komputera, Internetu (podczas dyżurów)

RADA OSIEDLA BISKUPIN, SĘPOLNO, DĄBIE,

BARTOSZOWICE

ul. Pautscha 4  51-637 Wrocław,

tel./fax (071) 345-28-83

e-mail: biuro@rada.osiedla.wroc.pl

biuro czynne: pon. – wt : 12:00 – 15:00; śr. 08:30 – 10:30

czw.-pt:  08:30 – 11:30

Rada jest jednostką pomocniczą Rady Miejskiej i zajmuje się opiniowaniem projektów administracji miejskiej oraz proponowaniem nowych rozwiązań w infrastrukturze, edukacji, inwestycjach. Lokalnie współpracuje z szkołami i przedszkolami, współorganizuje festyny i wspiera wiele różnych inicjatyw mieszkańców.

FUNDACJA SANCTA FAMILIA

ul. Monte Cassino 68 51-681 Wrocław; +48 516 019 317

713482901

Fundacja na podstawie umowy z Gminą Wrocław prowadzi na terenie osiedla:

kuchnię charytatywną

poradnię rodzinną: psycholog, pedagog i doradca życia rodzinnego

porady prawne w ramach ośrodka poradnictwa obywatelskiego

Klub Seniora

działalność charytatywną (punkt przyjmowania darów dla rodzin ubogich – odzież używana, buty, naczynia, meble)

SKAUCI EUROPY:

Kontakt: 22/8223229;  fse@fse.pl;

Paweł Lochyński; 604132646; Paweł Sowa  691 659 859

Dzięki harcerskiej przygodzie wielu ludzi mogło bezpiecznie przejść z dziecięcej radości do dorosłej odpowiedzialności. Dobry poziom i różnorodność zajęć wychowawczych pozwalają odnosić sukcesy naszym harcerzom na terenie całego kraju. Organizujemy obozy, biwaki, zimowiska wyjazdowe i zbiórki na miejscu. Działania harcerskie na terenie Wielkiej Wyspy obejmują ok 100 osób.

Informujemy, że nasi przedstawiciele byli z Państwem na Ekologicznym Festynie Wielkiej Wyspy dnia 15 maja. Dzięki organizatorom mogliśmy zaprezentować naszą działalność, rozdać ulotki informacyjne  i przeprowadzić ankietę dotyczącą problemów naszej dzielnicy. Na naszym stoisku dziewczyny z MOPSu malowały dzieciom twarze. Miło było nam spotkać się z Państwem.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x