ANKIETA OSIEDLOWA: MOJA DZIELNICA

 

Szanowni Państwo!

Na terenie dzielnic Biskupin, Sępolno, pl. Grunwaldzki powstaje Partnerstwo Lokalne aktywnie działających podmiotów w środowisku. Głównym jego celem jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców dzielnic przy ich wspólnym zaangażowaniu. Aby lepiej poznać państwa problemy – prosimy o wypełnienie krótkiej, i przesłanie jej na adres redakcji portalu redakcja@wielkawyspa.com.pl

 

ANKIETA OSIEDLOWA: MOJA DZIELNICA

 

1. Na jakim osiedlu Pani/Pan zamieszkuje:

□ Biskupin

□ Sępolno

□ pl. Grunwaldzki

Zacisze, Zalesie

□ inne – jakie ?……………………………

2. W jaki sposób lubi Pan/Pani spędzać czas wolny:

□ siedzę w domu, oglądam telewizję

□ aktywnie – chodzę na spacery, korzystam z obiektów sportowych, uprawiam ogródek

□ aktywnie – korzystam z imprez kulturalnych i osiedlowych

□ aktywnie – spotkania towarzyskie i sąsiedzkie

□ w inny sposób jaki? …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3. Jakie kojarzy Pani/Pan organizacje i instytucje (kulturalne, społeczne, pomocowe, inne) działające na terenie osiedla? ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Proszę zapoznać się z poniższa listą cech charakterystycznych dla stosunków międzysąsiedzkich i zaznaczyć te, które Pani/Pana zdaniem występują w Waszej społeczności:

□ ludzie się znają i pomagają sobie wzajemnie

□ każdy żyje swoim życiem i nie można liczyć na niczyją pomoc

□ zawsze mogę liczyć na pomoc sąsiadów

□ często maja miejsce konflikty międzysąsiedzkie, sąsiedzi są do siebie wrogo nastawieni

□ brakuje osób, które mogłyby reprezentować nasze interesy na zewnątrz

□ inne – jakie?…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czego Pani/Pana zdaniem brakuje na osiedlu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Proszę zapoznać się z poniższą listą problemów i zaznaczyć te, które występują w Pani/Pana miejscu zamieszkania. W punkcie inne – można dopisać problemy, które nie zostały wymienione, a uważa je Pani/Pan za ważne.

Brak miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Brak miejsc spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych

Przyzwolenie społeczne na nadużywanie alkoholu

Brak czystości, estetyki osiedla

Wandalizm osiedlowy

Brak poczucia bezpieczeństwa

Brak więzi i pomocy sąsiedzkiej

Zbyt mało bezpłatnych, ogólnodostępnych imprez na osiedlu (festyny, pikniki)

Brak dbałości ze strony mieszkańców o swoje otoczenie

Brak ławek, parków, zieleni

Inne – jakie? ……………………………………………………………..

Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………

7. W powyższym pytaniu prosimy podkreślić 2 problemy najbardziej uciążliwe Pani/Pana zdaniem dla mieszkańców.

8. Jakie działania Pani/Pana zdaniem można by podjąć żeby zminimalizować istniejące problemy?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

9. Czy włączyłaby się Pani/Pan w atrakcyjne, Pani/Pana zdaniem, przedsięwzięcie mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu mieszkańców osiedla?

Tak (proszę przejść do pyt. 10)

Nie

Trudno powiedzieć, w zależności od sytuacji

10. Co mogłaby Pani/Pan zrobić aby przyczynić się do rozwiązania konkretnego problemu mieszkańców osiedla? ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA:

1. Płeć: kobieta/meżczyzna

2. Wiek: …………….. lat

3. Obecna sytuacja zawodowa:

Pracownik

Pracujący na własny rachunek

Student/Uczeń

Bezrobotny

Emeryt, rencista

Gospodyni domowa

Inne, jakie?………………………….

DZIĘKUJEMY!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x