Czy Wrocławiowi grozi utrata statusu UNESCO ?

O tym dowiemy się już za kilka tygodni, kiedy do Wrocławia przyjadą inspektorzy UNESCO, aby zbadać stan kompleksu Parku Szczytnickiego z Halą Stulecia wpisanego 5 lat temu na Listę Światowego Dziedzictwa. Z treści wydanej dnia 07 lipca 2011r. decyzji UNESCO wynika, że organizacja ta, pod której kuratelą znajduje się wrocławski zabytek, do tej pory nie otrzymała żądanych dokumentów i wyjaśnień w sprawie przebudowy Pawilonu Pergoli i Hali Stulecia, jak również raportu oddziaływania na środowisko planowanej trasy tranzytowej „Most Wschodni”. Na uwagę zasługuje również fakt, że odpowiedzialne ze strony polskiej służby pionu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miały obowiązek przed podjęciem jakichkolwiek dzialań inwestycyjnych skonsultować z UNESCO planowane przebudowy Pegoli i Hali Stulecia oraz projekt „Mostu Wschodniego”, do czego zobowiązują je przepisy wykonawcze podpisanej przez Polskę w 1976r. Międzynarodowej Konwencji UNESCO.  Niestety z niewiadomych przyczyn tego nie uczyniły.

Lekceważenie UNESCO nie tylko jako strony międzynarodowej umowy, ale przede wszystkim jako powszechnie szanowanej instytucji chroniącej dobra kultury na całym świecie może skończyć się odebraniem statusu UNESCO wrocławskiemu zabytkowi.

Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego  Ministerstwo Kultury nie skonsultowało wyżej wymienionych projektów i nadal nie składa wyjaśnień w tej sprawie ?

Dlatego Stowarzyszenia „Akcja Park Szczytnicki” i „Przyjazna Wyspa” skierowały niedawno pismo w tej sprawie do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jako następcy prawnego sygnatariuszy Konwencji UNESO, z prośbą o interwencję.


101. HALA STULECIA we WROCŁAWIU (POLSKA) (C 1165)

Decyzja: 35 COM 7B.101

 1. Po rozpatrzeniu dokumentów WHC-11/35.COM/7B.
 2. Komitet stwierdza, że informacje przedstawione przez polską stronę            w jej raporcie o stanie konserwacji Pawilonu Pergoli, w zakresie wykonanych prac w ramach jej przebudowy, są niewystarczające, aby jednoznacznie ocenić  ich charakter oraz jakość.
 3. Komitet stwierdza, że informacje szczegółowe dotyczące projektu nowej drogi (pn. „Most Wschodni)nie zostały dostarczone na czas zgodnie z paragrafem 172 obowiązujących Przepisów Kierunkowych UNESCO,  oraz że informacje jakimi dysponuje UNESCO, dotyczące projektu drogowego („Most Wschodni”) oraz konserwacji Parku Szczytnickiego są niewystarczające, aby ocenić ich oddziaływanie na obiekt Światowego Dziedzictwa we Wrocławiu.
 4. Komitet zobowiązuje stronę polską, aby wykonała ocenę oddziaływania na środowisko projektu drogowego („Most Wschodni”) na przedmiotowy obiekt Dziedzictwa Światowego zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami zawartymi w Podręczniku ICOMOS-u dotyczącymi oceny oddziaływania na zabytki Dziedzictwa Światowego.
 5. Komitet wnosi o zaproszenie przez stronę polską wspólnej misji UNESCO i ICOMOS-u, aby na miejscu ocenić stan konserwacji całości przedmiotowego Dziedzictwa, w tym również przebudowanego Pawilonu Pergoli oraz projektu drogowego pn. „Most Wschodni”                        w zakresie jego oddziaływania na obiekt Dziedzictwa Światowego we Wrocławiu.
 6. Komitet wnosi również, aby strona polska dostarczyła UNESCO,  w terminie do 01 lutego 2012r., raport w zakresie: 
  – konserwacji obiektu UNESCO we Wrocławiu oraz 
  – stanu realizacji wyżej wymienionych postanowień 
  tak, aby UNESCO mogło je ocenić na kolejnej 36 sesji w 2012r.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x