Aleja Wielkiej Wyspy – sposób finansowania inwestycji

Co z przetargiem na aleję Wielkiej Wyspy?

Aleja Wielkiej Wyspy połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza we Wrocławiu. W ramach tej inwestycji powstaną:

  • jednojezdniowe połączenie ul. Krakowskiej z ul. Mickiewicza o dł. ok. 3,5 km.
  • most nad Odrą i most nad Oławą
  • estakady nad terenami zalewowymi
  • dwupoziomowe skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Międzyrzecką
  • jednopoziomowe skrzyżowania z ul. Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza
  • ekrany przyrodnicze, przejścia dla zwierząt i przepusty
  • sieci uzbrojenia terenu

AWW wraz z wykupem gruntu szacowana była wcześniej na ok. 350 mln zł, jednakże obecna sytuacja na rynku robót budowlanych – w tym rozstrzygnięte przetargi w zakresie dróg – wskazują, że koszt inwestycji można zredukować do kwoty nieco powyżej 200 mln zł.

Po decyzji o braku dofinansowania analizowaliśmy różne warianty realizacji, zarówno w trybie tradycyjnym jak i w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Biorąc pod uwagę obecny rynek, przeszacowanie AWW przez Wrocławskie Inwestycje oraz wewnętrzne analizy pionu finansowego zdecydowano, że Aleja Wielkiej Wyspy będzie realizowana w trybie tradycyjnym w przetargu nieograniczonym z cesją na 10 lat.

Tryb tradycyjny „zaprojektuj i buduj” daje możliwość szybszej realizacji ze względu na krótszą procedurę przetargową. Zakładamy, że:

  1. Ogłoszenie przetargu – II kw. 2017
  2. Opracowanie dokumentacji – IV kw. 2017 – IV kw. 2018
  3. Realizacja – IV kw. 2018 – I kw. 2021

Tym samym przewidujemy, ze początkiem 2021r. będziemy mogli już jeździć nowym 3,5 km odcinkiem drogi.

Początki przygotowań jednojezdniowej Alei Wielkiej Wyspy to przełom 2011 i 2012 roku. Wniosek o decyzje środowiskową złożyliśmy 30.01.2012 r. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania została wydana przez WŚiR 31.07.2013 r. Została ona zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez stowarzyszenia: Akcja Park Szczytnicki i Przyjazna Wyspa. 20 marca 2014 SKO utrzymał w mocy wydaną decyzję środowiskową. Następnie Stowarzyszenia wniosły skargi na decyzje SKO do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu. WSA we Wrocławiu 22 września 2014 utrzymało w mocy decyzje SKO. I tym razem kolejno stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki złożyło skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed NSA w Warszawie odbyła się 15 marca 2016 roku – decyzja środowiskowa dla Alei Wielkiej Wyspy została utrzymana w mocy. Uzasadnienie pisemne wyroku dostarczono 20 maja 2016 roku.

W kwietniu 2016 roku Wydział Zarządzana Funduszami złożył wniosek o środki UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 otrzymaliśmy informację, że AWW nie otrzyma dofinansowania, ponieważ nie będzie drogą krajową.

W programie POIiŚ 2014-2020 w ramach którego został złożony wniosek znajduje się zapis „Budowa obwodnic i dróg wylotowych z miast, w tym dróg krajowych w miastach na prawach powiatu”. Oznacza to, że drogi krajowe są jedynie elementem większego zbioru dotyczącego budowy obwodnic i dróg wylotowych. Zatem zawężenie dróg, które mogły uzyskać wsparcie w ramach POIiŚ do dróg krajowych jest niezgodne z zapisami Programu Operacyjnego zaakceptowanego przez KE. Na tym bazowaliśmy składając wniosek do tego programu. W budżecie unijnym nie ma innego programu, w ramach którego moglibyśmy się starać o dofinansowanie tak ważnej dla Wrocławia inwestycji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x