Chcesz kandydować do Rady Osiedla? Zobacz ordynację wyborczą

Zgłaszanie kandydatów w wyborach do rad osiedli: kandydatów zgłasza się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów – do osiedlowej komisji wyborczej zgłaszając kandydata należy podać jego: nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania należy dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez 15 osób stale zamieszkałych w danym …

Chcesz kandydować do Rady Osiedla? Zobacz ordynację wyborczą Read More »