Wzorcowy dom nr 28

Wzorcowy dom nr 28 podczas wystawy WuWA. Zdjęcie archiwalne z 1929 roku.