Wzorcowy dom nr 1

Wzorcowy dom nr 1 podczas wystawy WuWA. Zdjęcie z 1929 roku niewiele różni się od obecnego.