porównanie Emili plater

Emilii Plater

porównanie Emili plater ul. Emilli Plater widziana od strony Bacciarellego. Domy autorstwa W. Brixa z 1928 roku. Stare zdjęciewykonane w 1981 roku.