Remont i nowe oblicze XI LO

Budynek XI Liceum ogłólnokształconcego przy ul. Spółdzielczej we Wrocławiu powstał już prawie pół wieku temu. Jego powstanie, datowane jest na rok 1962, a budynek niszczeje, od czasu powstania nie prowadzono poważniejszych modernizacji. Z zewnątrz nie zachęca do odwiedzenia i nauki w nim.