między GZYMSEM a poTWARZĄ

W prezentowanym  na wystawie wyborze zdjęć znajdują się reprezentatywne przykłady podstawowych typów takich przedstawień, ze szczególnym jednak uwzględnieniem rzeźbiarskich portretów,  których twórcy odchodzą od klasycznego piękna ludzkiej anatomii na rzecz przekształceń i deformacji. Niekiedy prowadzi to do powstania obiektów z mimiką o zaskakującej ekspresji, ale również do daleko idącej geometryzacji twarzy. Krzysztof Niźnik – z …

między GZYMSEM a poTWARZĄ Read More »