Swastyka w herbie Wrocławia

Swastyka w herbie na Zaciszu

Niewiele osób wie, że przy ul. Czackiego na Zalesiu stoi przedwojenna stacja transformatorowa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ na Wielkiej Wyspie znajduje się wiele blisko 100 letnich zabudowań, gdyby nie widniejący na niej herb Wrocławia, w który wkomponowana została swastyka.