główne wejście na stadion olimpijski

Główne wejście na Stadion Olimpijski

Zdjęcie przedstawia główne wejście ma tereny Stadionu Olimpijskiego. Historyczne zdjęcie wykonano w latach 1950-1960