Najważniejsze jest wychowanie

Rozmowa z Panem Andrzejem Dunajskim, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny „Nurt”, które we wrześniu zeszłego roku uruchomiło na terenie naszego osiedla przedszkole „ZDRÓJ” Przedszkole „Zdrój” powstało rok temu. Jaki był cel jego utworzenia? Czy miał to być środek zaradczy na wyż demograficzny i brak miejsc w przedszkolach dla wrocławskich maluchów?