Dzielnicowi

Nadzór nad pracą Dzielnicowego sprawuje:

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. szt. Mirosław Witkowski

telefon kontaktowy – 340-45-88

telefon komórkowy – 601-811-026