Wojsko oczekuje i daje szanse do osobistego rozwoju

NSR

 

Niemal każdego dnia pojawiają się w telewizji, prasie, radiu i portalach internetowych informacje zachęcające do podpisania kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Związane jest to z procesem profesjonalizacji armii, która ma na celu definitywne zmienienie oblicza Wojska Polskiego. Od momentu zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, zdecydowano się na ochotników którzy będą zainteresowani służbą. Okazało się również, że wojsko jest silnym konkurentem na obecnym rynku pracy, ponieważ zapewnia stałość i stabilność. Postawiono zatem na profesjonalne wyszkolenie i różne możliwości rozwoju żołnierzy.

Pierwszym krokiem, dla tych którzy nie odbywali zasadniczej służby wojskowej jest odbycie służby przygotowawczej. Musisz mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo, nie być karanym za przestępstwo umyślne, posiadać odpowiedni stan zdrowia i predyspozycje psychofizyczne do pełnienia czynnej służby wojskowej. Płeć nie ma znaczenia, oferta służby wojskowej dotyczy kobiet i mężczyzn. Nabór do służby przygotowawczej prowadzą wojskowe komendy uzupełnień.

Kolejnym krokiem jeśli chcesz być żołnierzem zawodowym jest podpisanie kontraktu w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – to zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane  w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej  w rezerwie. Zostały stworzone na potrzeby pomocy i ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz różnego rodzaju sytuacji kryzysowych takich jak akcje poszukiwawcze, ochrona mienia, ratowanie lub ochrona życia ludzkiego czy działania antyterrorystyczne w czasie pokoju. Pozostają również w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Służba wojskowa w Narodowych Siłach Rezerwowych pełniona  jest  na podstawie kontraktów podpisywanych z dowódcami jednostek wojskowych zawieranych na okres od 2 do 6 lat z możliwością ich przedłużania do lat 15. Do Narodowych Sił Rezerwowych przyjmowani są żołnierze rezerwy (po odbyciu czynnej służby wojskowej między innymi:  zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej) od szeregowych do oficerów rezerwy. Dla szeregowych rezerwy górna granica wieku to lat 50, dla podoficerów i oficerów rezerwy lat 60. Oferta skierowana jest zarówno do czynnych zawodowo, pracujących czy bezrobotnych, kobiet i mężczyzn.

Warunkiem jest zdolność do czynnej służby wojskowej, złożenie stosownego wniosku o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, pozytywny wynik ze sprawdzianu fizycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez dowódcę wybranej jednostki wojskowej. Ponadto kandydaci poddawani są badaniom psychologicznym.

Po podpisaniu kontraktu z dowódcą jednostki wojskowej otrzymasz tzw. kartę przydziału kryzysowego , będziesz powoływany zgodnie z wcześniej ustalonym planem na ćwiczenia rotacyjne – do 30 dni w ciągu roku. W razie zagrożenia mogą Ci zaproponować dłuższe ćwiczenia lub służbę okresową (2 lata z możliwością przedłużenia do lat 3) oczywiście z zachowaniem stosownego uposażenia pieniężnego. Należy Ci się umundurowanie, na czas ćwiczeń wyżywienie i zakwaterowanie. Za każdy dzień czynnej służby wojskowej otrzymasz uposażenie według posiadanego stopnia wojskowego (szeregowy rezerwy około 80 złotych, im wyższy stopień wojskowy odpowiednio więcej).  Po 12 miesiącach posiadania przydziału kryzysowego, odbyciu ćwiczeń wojskowych z wynikiem pozytywnym Dowódca Jednostki może Cię dodatkowo wynagrodzić nagrodą pieniężną w wysokości 2000 złotych lub więcej.

Narodowe Siły Rezerwowe dają szansę na rozwijanie swoich zainteresowań, możliwość przeżycia emocjonujących przygód jak również zdobywania kwalifikacji przydatnych nie tylko w czasie czynnej służby wojskowej. Podpisanie kontraktu w ramach NSR daje Ci szansę realizowania się w inny sposób. Daj się ponieść swojej pasji, czekamy na Ciebie!

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Ul. Obornicka 130
50 – 984 Wrocław
www.wkuwroclaw.sow.mil.pl

Informacje w sprawie służby przygotowawczej:

071 7656 141
071 7656 156

Informacje w sprawie Narodowych Sił Rezerwowych:

071 7656 113
071 7656 140

Informacje w sprawie szkolnictwa wojskowego:

071 7656 142

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x