Osłona dębu Piotra Włosta

Rewitalizacja WUWY zacznie się w końcu bieżącego roku od przestrzeni publicznych tego historycznego osiedla. Istotny krok w tej sprawie zrobią zapewne radni na dzisiejszej sesji – przygotują na te prace dąb Piotra Włosta – co najmniej trzystuletni okaz ze sporym również stażem w roli monumentu („ustanowiony pomnikiem przyrody w drodze Orzeczenia z dnia 16 lutego 1953 r.”). Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie pnia 510 cm jest chroniony prawem, a nie rośnie w rezerwacie lecz tuż obok linii tramwajowej na Biskupin i ruchliwej ulicy Wróblewskiego.

Teraz zaś, rewitalizując przestrzeń publiczną WUWY będzie się grzebać w ziemi z drugiej strony wiekowego drzewa, tam, gdzie sięgają jeszcze jego korzenie, a „z badań dendrologicznych wynika, że system korzeniowy drzew jest dwu lub nawet czterokrotnie szerszy od zasięgu rzutu korony drzewa”. Jest więc prawie pewne, że korzenie Piotra Włosta sięgają tam, gdzie, według projektu, stanie kiosk informacyjny i wiata rowerowa odnowionej WUWY oraz nastąpi wymiana nawierzchni chodnika i linii elektrycznej niskiego napięcia.

Ogólnie biorąc, w bezpośrednim sąsiedztwie tak szacownego dębu nie powinno się nic budować – zakazują tego ustawy sejmowe o ochronie przyrody. Te same akty prawne przewidują jednak wyjątki od reguły w wypadku inwestycji celu publicznego. W porządku XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia (15 marca 2012) jest głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację planowanej inwestycji celu publicznego w bliskim sąsiedztwie pomnika przyrody dębu „Piotra Włosta”.


Fot. Public Domain

Przyjęcie tej uchwały nie oznacza dla wykonawcy swobody, ani tym bardziej dowolności w wyborze technologii. Przeciwnie, ograniczenia są znaczne, a wymogi szczegółowe:

Celem zminimalizowania negatywnego wpływu na system korzeniowy drzewa posadowienie kiosku informacyjnego wraz z wiatą rowerową zostanie wykonane w technologii systemu wkręcanych fundamentów firmy Plantatekst. Miejsce lokalizacji stalowych fundamentów będzie każdorazowo wyznaczane przy pomocy technologii AirSpade, celem uniknięcia uszkodzenia korzeni drzewa i wyboru optymalnego miejsca posadowienia fundamentów. Żelbetowa płyta podłogowa będzie wsparta na stalowych słupach ok. 10 cm powyżej poziomu gruntu. Nawierzchnia asfaltowa chodnika zostanie zastąpiona kostką ażurową. Takie rozwiązania pozwolą na swobodną infiltrację wód opadowych i wymianę gazową czynników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu korzeniowego drzewa.

Ułożenie kabla niskiego napięcia w ziemi przeprowadzone zostanie metodą bezrozkopową w stalowej rurze osłonowej.

Realizacja planowanej inwestycji celu publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych obszaru WUWA” przy ul. Z. Wróblewskiego w obrębie pomnikowego dębu Piotra Włosta odbędzie się pod n/w ściśle przestrzeganymi warunkami:

  1. Na okres trwania prac budowlanych w obrębie pomnikowego dębu powołany zostanie nadzór dendrologiczny;
  2. Prace rozbiórkowe, ziemne wykonane zostaną przy użyciu ręcznych narzędzi względem obrysu rzutu korony dębu, plus 2-3m poza tę granicę;
  3. Odsłanianie systemu korzeniowego drzewa dopuszcza się jedynie przy zastosowaniu technologii Air-Spade przez podwykonawcę posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie przy pielęgnacji pomników przyrody potwierdzone stosownymi referencjami;
  4. Sporządzony zostanie plan ochrony drzewa ze szczegółowymi wytycznymi ochrony systemu korzeniowego; szczegółowy harmonogram prac związanych z organizacją robót, miejsca poruszania się ciężkiego sprzętu, kolejności wykonywania prac, jak i terminu ich wykonania;
  5. Zastosowane zostaną substraty glebo-budowlane poprawiające warunki wodno-powietrzne dla korzeni;
  6. W obrębie korony drzewa nie będą składowane materiały budowlane i sprzęt techniczny.
źródło: wroclaw.pl
Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x