Od 15 października obowiązkowe odszczurzanie

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej, każdy właściciel, zarządca i administrator nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia deratyzacji w terminie 15października do 5 listopada. W razie braku działań ze strony zarządcy nieruchomości prosimy o kontakt z nim w celu przypomnienia o tym obowiązku.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta opublikował specjalny komunikat:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Miasta Wrocławia, zwane dalej „właścicielami nieruchomości”, zobowiązani są w terminach od 15 października do 15 listopada:

– do wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni nie później niż 15 kwietnia lub 15 października, odpowiednio do terminów deratyzacji, w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, oraz do umieszczenia w miejscach wyłożenia preparatów napisów ostrzegawczych o treści:

UWAGA! WYŁOŻONO PREPARAT DO ZWALCZANIA GRYZONI O NAZWIE………! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!

– stałego uzupełniania preparatów do zwalczania gryzoni.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

– dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach;

– usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie – informuje ZDiUM.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania niniejszego zarządzenia oraz okazać dowód potwierdzający fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji. Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte.

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x