Spotkanie w ramach Projektu RCWIP 'Aktywni liderzy – aktywni obywatele’ w lokalnym Partnerstwie

 

Miejsce spotkania: Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście ul. Grunwaldzka 4.

Osoba prowadząca: Małgorzata Malec – RCWIP

Uczestnicy:

Przedstawiciele:

Komisariatu Policji Wrocław – Śródmieście

Praktyki Lekarza Rodzinnego ul. Partyzantów

eMSA

MOPS – Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr IX

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Urzędu Miasta Wrocławia

Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

Cele i relacja ze spotkania:

 

Celem spotkania było m.in. podsumowanie spotkania w RCWIP-ie w dniu 09.12.2010r. oraz zapoznanie zebranych ze sprawozdaniem z niego. Staraliśmy się również dążyć do sprecyzowania i nazwania działania lokalnego, które mamy zrealizować w ramach projektu „Aktywni liderzy – aktywni obywatele”.

Ponadto na spotkaniu po raz pierwszy były obecne:

Hana Cervinkova – Prezes Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o.

Magdalena Tybel – Kierownik Projektu Urzędu Miasta Wrocławia.

Pani Cervinkova przedstawiła działalność Hali Stulecia, poinformowała nas o obowiązku stworzenia dla Hali Planu Zarządzania i wyraziła chęć, aby nasze partnerstwo uczestniczyło w tworzeniu projektu tegoż planu. W związku z tym narodziła się dyskusja nt. Listu otwartego Stowarzyszenia Akcja Park Szczytnicki do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat zasadności zarzutów wobec Urzędu Miejskiego (kopia listu w załączeniu).

Obie Panie wyraziły chęć przystąpienia do Partnerstwa.

Kolejnym punktem naszego spotkania była analiza pytania nr 5 Ankiety osiedlowej (analiza w załączeniu). Analizą zajęła się Anna Rumińska / eMSA. W związku z analizą padły następujące pomysły co do lokalnych miejsc czy wydarzeń: kampania informacyjna nt. Partnerstwa Lokalnego, ścieżki rowerowe i rolkowe, miejsca spotkań nieformalnych lub kulturalnych, a także nieformalnej rekreacji i odpoczynku, „ławka”, która wywołała dyskusję na temat przestrzeni publicznej. Anna Rumińska przytoczyła wagę przykładowych działań duńskiego urbanisty Jana Gehla, który zajmuje się konsultingiem w kwestiach problematycznie funkcjonującej przestrzeni publicznej miast i w tym zakresie bada liczbę ławek na jednostkę powierzchni publicznie dostępnej, podkreślając jednocześnie wagę obecności ławek. Pani Katarzyna Janik (Praktyka Lekarza Rodzinnego) potwierdziła ważną role ławek przytaczając przykład rozmów ze swoimi pacjentami w wieku senioralnym, którzy po likwidacji ławek na drodze do przychodni nie mają możliwości dotrzeć do niej z bardziej odległych miejsc (a dostępnych pieszo) nie mają szans na odpoczynek na siedząco.

Propozycją lokalnych wydarzeń w ramach projektu RCWIP stało się 7 satelitarnych wydarzeń, które miałyby miejsce w jednym czasie (np. w wybraną sobotę wiosną) na terenie wszystkich siedmiu osiedli wchodzących w skład Partnerstwa. Podsumowaniem i niejako uwieńczeniem tych wydarzeń miałby być piknik na terenie Hali Stulecia (propozycja Hany Cervinkovej), którego wstępną datę ustaliliśmy na 28.05.2011r. (sobota). Wydarzenie mogłoby być powiązane z Dniem Matki 26 maja, dzięki czemu wzmocniłaby się rodzinna formuła wydarzenia.

W trakcie dyskusji wrócił temat na sformalizowanie naszego Partnerstwa i podpisanie porozumienia. Małgosia Malec z RCWIP zobowiązała się do przesłania projektu takiego porozumienia do mnie. Po analizie i dostosowaniu do potrzeb naszego partnerstwa prześlę ten projekt do wszystkich partnerów, aby każdy mógł się zapoznać, wnieść ewentualne uwagi i zaakceptować. Dyskusja na ten temat przewidziana jest w trakcie kolejnego spotkania. Anna Rumińska ponownie podkreśliła konieczność opracowania identyfikacji wizualnej Partnerstwa w postaci logo i papieru firmowego. Karolina Furmańska podkreśliła konieczność stworzenia nazwy Partnerstwa. Anna Rumińska zadeklarowała podjęcie działań w tym kierunku.

Zebrani zauważyli niską frekwencję członków Partnerstwa oraz rotację obecnych osób. Stwierdzono, że warunkiem zrealizowania ww. siedmiu wydarzeń osiedlowych jest zadeklarowanie przez przedstawicieli tych osiedli woli działania i zorganizowania tych wydarzeń, a także podjęcia za to zobowiązanie odpowiedzialności. Dlatego ustalono, że na kolejnym spotkaniu ostatecznie zostanie ustalone, czy wydarzenie w ramach Partnerstwa będzie realizowane we wszystkich siedmiu osiedlach i finałowo w Hali Stulecia (plenerowe, koło Pergoli) – to pod warunkiem deklaracji osiedlowych organizatorów – czy wyłącznie w Hali Stulecia, jako zbiorcze wydarzenie z udziałem mieszkańców i przedstawicieli wszystkich siedmiu osiedli. Potencjalnych osiedlowych organizatorów zapraszamy zatem na najbliższe, lutowe spotkanie w celu ustalenia ww. reguły działań. Na spotkaniu tym będziemy również opracowywany budżet wydarzeń, tym samym podział pieniędzy na poszczególne wydarzenia – albo siedem osiedlowych i jedno finałowe, albo tylko finałowe. Anna Rumińska zaproponowała, aby o dofinansowanie działań zwrócić się do instytucji Wrocław 2016.

W powyższym celu podzielono zadania do wykonania na kolejne, lutowe spotkanie. Przedstawiciele poszczególnych głównych członków Partnerstwa mają za zadanie opracowanie propozycji satelitarnych wydarzeń osiedlowych:

– Komisariat Policji Grzegorz Szczepański – 3 wydarzenia sportowe

– Komisariat Policji Łukasz Dutkowiak – wydarzenie artystyczne dla Biskupina (dowie się, kto może takie wydarzenie przedstawić)

– eMSA Anna Rumińska – 3 wydarzenia artystyczne / „placemakingowe”

– Praktyka Lekarza Rodzinnego Katarzyna Janik – 3 wydarzenia prozdrowotne

– Rada Osiedla Plac Grunwaldzki – 3 wydarzenia dla seniorów

– RCWiP Małgorzata Malec i Karolina Furmańska – 3 wydarzenia obywatelskie

– Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice Paweł Sowa i Iwona Jędrychowska – 3 wydarzenia plenerowe/rekreacyjne

– ZS nr 9 Lilla Oberc i Gimnazjum nr 19 Edyta Lewandowska – po 3 wydarzenia edukacyjne

– Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 3 wydarzenia artystyczne

– portal www.wielkawyspa.com – 3 wydarzenia promocyjne.

Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 9 lutego 2011r. na godz. 15.00 w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia.

 

Sporządziła: Dorota Fijołek, tel. 71 78 23 560

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x