ZDiUM walczy z nielegalnym plakatowaniem

Kampania wyborcza trwa, ale nie wszyscy kandydaci szanują obowiązujące w tym względzie przepisy.
Jak dotychczas blisko cztery tysiące plakatów wyborczych zostało rozmieszczonych nielegalnie, całe miasto jest oplakatowane i kandydaci spoglądają na Wrocławian z latarni, sygnalizatorów, znaków drogowych, szafek sterowniczych, barierek, płotków i wiat przystankowych łamiąc przepis za przepisem.

Właśnie w związku z nasilającym się procederem nielegalnego naklejania plakatów wyborczych na urządzeniach infrastruktury drogowej i przystankowej takich jak: słupy oświetleniowe, szafki sterownicze, barierki i wiaty przystankowe Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta od prawie dwóch tygodni prowadzi akcję ich usuwania.
Celem tych działań jest przywrócenie ładu i ograniczenie zjawiska zaśmiecania i oszpecania miasta.

Wielu z kandydatów wybrało formę nielegalnego prowadzenia kampanii wyborczej, z dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez pracowników ZDiUM wynika, iż są to:
Karol Przywara PO
Magdalena Razik PO
Agata Gwadera-Urlep PO
Igor Wójcik PO
Łukasz Kasztelowicz PiS
Renata Granowska PO
Agnieszka Rybczak PO
Dariusz Kowalczyk PO
Michał Syska SLD
Leszek Cybulski SLD
Dominik Kłosowski SLD
Damian Mrozek PiS
Przemysław Maksymilian Czarnecki PiS
Zuzanna Wilgosiewicz PO
Łukasz Wyszkowski PO
Kamil Łukasz Kowalczyk PiS

W związku z powyższym ZDiUM przygotowuje już wnioski do komitetów wyborczych o uregulowanie należności za usunięcie nielegalnych plakatów wyborczych, zgromadzony materiał fotograficzny posłuży jako dowód w sprawie. Określenie kwoty jaką zostanie obciążony konkretny komitet będzie możliwe po zakończeniu kampanii. Komitety mają bowiem 30 dni od dnia wyborów na usunięcie rozwieszonych ogłoszeń. Po tym terminie plakaty zostaną usunięte na polecenie ZDiUM i tymi kosztami również obciążone zostaną komitety wyborcze.
Od początku listopada prace związane z usuwaniem nielegalnie rozlepionych plakatów wyborczych prowadzą zarówno firmy zewnętrzne, z którymi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zawarto umowy na wykonywanie takich usług, jak i pracownicy ZDiUM – Pogotowie Śmieciowe.
Z raportów wykonawców zajmujących się usuwaniem plakatów wyborczych ze słupów oświetlenia ulicznego, szaf sterowniczych i barierek usuniętych zostało już blisko 2500 plakatów, na usunięcie zaś czeka ok. 1000 kolejnych.
Z samych wiat przystankowych wykonawcy usunęli już blisko 500 sztuk plakatów wyborczych.
Pracownicy Pogotowia Śmieciowego ZDiUM tylko w ciągu ostatnich 6 dni akcji usunęli 870 plakatów.
To jak dotychczas aż 3370 plakatów zaśmiecających latarnie, szafy sterownicze i barierki.
Jeśli dodamy do tej sumy blisko 500 nielegalnych plakatów usuniętych z wiat przystankowych otrzymamy wynik niebezpiecznie zbliżający się do 4 tysięcy sztuk. Niestety nie jest to wartość ostateczna ponieważ do wyborów pozostało jeszcze kilka dni, z każdym dniem liczba nielegalnych plakatów wyborczych wzrasta. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że również po wyborach poszczególne komitety wyborcze zapominają o ciążącym na nich obowiązku usunięcia plakatów.
Bardzo szacunkowy koszt prowadzonej do dnia dzisiejszego akcji usuwania nielegalnych plakatów wyborczych wynosi ponad 20 tysięcy złotych.
Gdyby wszystkie te plakaty zostały rozwieszone legalnie, a więc za uzgodnione lokalizacje komitety wyborcze musiałyby ponieść koszty wynikające z cennika przyjętego uchwałą Nr XXIV /869/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r., do budżetu Gminy Wrocław wpływałoby od 9,5 do 11,5 tysiąca złotych dziennie, a więc tylko za 10 dni dotychczas prowadzonej kampanii wyborczą mogłaby to być kwota nawet 115 000 zł.
Za tę sumę Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest w stanie wymalować przynajmniej 150 przejść dla pieszych. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, obejmująca renowację oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu 300 placówek oświatowych kosztowała miasto w tym roku 217 000 zł.

Wyjątkiem od tej niechlubnej reguły jest kilku kandydatów, którzy dopełnili formalności związanych z legalnym umieszczeniem plakatów wyborczych w wybranych i uzgodnionych z zarządcą drogi miejscach. Są to niektórzy kandydaci reprezentowani przez Komitet Wyborczy PiS, Komitet Wyborczy  PO i Komitet Wyborczy Rafała Dutkiewicza.

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x