Zasady rekrutacji do żłobków miejskich

W celu zapewnienia dostępu do informacji dotyczącej naboru dzieci w wieku do lat trzech w żłobkach prowadzonych przez Miasto Wrocław, podajemy terminy oraz zasady rekrutacji do żłobków.

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udzielają kierownicy żłobków (nr tel. zgodnie z zal. nr 1 (do pobrania w formacie .pdf)

I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2010-31.VIII.2011.

1. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające łącznie trzy warunki:
1) dzieci  urodzone od 1 stycznia 2008r. do 30 kwietnia 2010r. (mające ukończone co najmniej  4 miesiące 1 września 2010 r.),
2) dzieci rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym,
3) dzieci mające stałe miejsce zamieszkania na terenie m. Wrocławia.
2. „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2010/2011” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Karty zgłoszenia” w więcej niż w jednym żłobku będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
3. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie protokołu Żłobkowej Komisji Rekrutacyjnej, który  uwzględnia liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
4. Dzieci z alergiami pokarmowymi wymagające specjalnych diet (bezbiałkowych, bezglutenowych i innych) z całego miasta Wrocławia – będą przyjmowane od 1.09.2010r.  do Żłobka Nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 oraz do Żłobka Nr 13 przy ul. Wieczystej 107 i Nr 14 przy ul. Mulickiej 4c (tylko z dietą bezbiałkową)
– na podstawie zaświadczenia od lekarza alergologa.

II. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres IX/2010  –  VIII/2011.

1. od 12 kwietnia 2010r. – pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków zał. nr 1) „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka na  rok 2010/2011”.„Karta zgłoszenia” jest dostępna również na stronach  internetowych: Wrocławskiego Centrum Zdrowia www.spzoz.wroc.pl oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl (zał. nr 2).
2. od 17 maja 2010r. do 21 maja 2010r. – przyjmowanie „Kart zgłoszenia” z wymaganymi załącznikami przez kierowników poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione w godzinach 8.00-15.00. Karty zgłoszenia do Żłobka Nr 15 przy ul. Łukowej 37 (w budowie) będą przyjmowane w tym samym terminie w Żłobkach Nr 3 przy  ul. Białowieskiej 27, Nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25 i  Nr 5 przy ul. Dokerskiej  5.
3. 18 czerwca 2010r. o godz. 10.00 wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka  na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku.

Uwaga:
Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2008) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2010/2011 na podstawie „Formularza  kontynuacji”.

Kryteria i punkty kwalifikujące dziecko do przyjęcia do żłobka na okres IX-2010 / VIII- 2011 (do pobrania w formacie .pdf)

Załącznik nr 1 – zestawienie wolnych miejsc w żłobkach m. Wrocławia do rekrutacji na rok żłobkowy: IX -2010 / VIII-2011 z podziałem na oddziały wiekowe. (do pobrania w formacie .pdf)

Załącznik nr 2 – karta zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2010/2011. (do pobrania w formacie .pdf){jcomments on}

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x