Wielki Paczkomat na Biskupinie

Miejski Konserwator Zabytków polecił usunąć wielki paczkomat na Biskupinie

Jak udało nam się do wiedzieć u źródła, dzięki licznym interwencjom mieszkańców, Miejska Konserwator Zabytków zadecydowała, że kilkunastometrowy Paczkomat z ulicy Olszewskiego zniknie z krajobrazu zabytkowego Biskupina. W tej sprawie w ostatnich dniach odbyły się oględziny na miejscu i tuż niej konserwator wydała decyzję nakazującą usunięcie przez właściciela konstrukcji i przywrócenie do stanu poprzedniego zabytku, …

Miejski Konserwator Zabytków polecił usunąć wielki paczkomat na Biskupinie Read More »