Harmonogram ustawienia kontenerów w 2012 roku

Znowu będzie można się pozbyć śmieci ponadgabarytowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin przygotowała harmonogram ustawienia pojemników na cały rok. Zachęcamy do respektowania zakazu wyrzucanie większych śmieci do zsypów oraz wystawiania ich do wiat ze śmieciami, ponieważ za takie czyny grożą konsekwencje.