Dzień: 2010-09-24

Ogłoszenie SM Biskupin

W ostatnich dniach w kladkach schodowych, budynków należących do SM Biskupin pojawiły się kartki informujące, następującej treści: Wobec zgłaszanych do Spółdzielni przypadków prób wejścia do mieszkań pod pretekstem odczytów wodomierzy i pobierania próbek czystości wody, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biskupin” informuje mieszkańców, że w chwili obecnej nie prowadzi tego rodzaju prac.