Wrocław pomaga Bogatyni

Po konsultacjach z burmistrzem Bogatyni dotyczącym konkretnej pomocy niezbędnej przy usuwaniu skutków powodzi, prezydent Wrocławia podjął decyzję o wysłaniu do Bogatyni ekipy specjalistów (inżynierów) z MPWiK – którzy pomogą przygotować plan napraw instalacji kanalizacyjnej w tym mieście. Następnie do Bogatyni pojedzie brygada remontowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt.