BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ! POWIEDZ SĄSIADOWI!

Szanowni Mieszkańcy ! W imieniu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  informujemy iż na terenie naszej Dzielnicy w dniach 27-07-2010 / wtorek/ do 30-07-2010 / piątek /w niżej wymienionych punktach Dzielnicy  zostaną umieszczone  niebieskie kontenery  na ponadstandardowe odpady z gospodarstw domowych.